Asdep | Konular | Kitaplar

SGK Artık Ücret Karşılığı Özel Sektöre Bilgi Aktaracak

SGK Artık Ücret Karşılığı Özel Sektöre Bilgi Aktaracak

SGK Yaptığı yeni düzenlemeyle kamudan özele bilgi akışı sağlayabilecek olan yolu da açmış oldu.


SGK, verilerin paylaşımı ve paylaşılan verilerin gizliliğiyle ilgili yaptığı değişiklik ile sağlık dışındaki verilerini özel kurumlara satmanın yolunu açtı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Verilerin Paylaşımı ve Paylaşılan Verilerin Gizliliği ile Koordinasyona İlişkin Usul ve Esaslar'da yaptığı değişiklik ile sağlık dışındaki verilerini özel kurum ve kuruluşlara satmanın yolunu açtı.

Bunun için SGK'da özel bir kurul oluşturdu. Talepler Kurul'da değerlendirildikten sonra uygun görülmesi halinde ücreti tespit edilerek satılabilecek.

Bazı İstekler Ücretsiz

Mahkemelerden gelen talepler ise ilgili birim tarafından doğrudan karşılanacak, usul ve esaslarda belirlenen kişi, kurum ve kuruluşlara ise veriler ücretsiz olarak verilebilecek.

Gizli Veriler Hangileri?

Usul ve esaslarda, açıklanması hâlinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personeli ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait her türlü veriler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan veya dolaylı bir şekilde sahip olduğu özellikleri ile birlikte tanınabilmesine ve bu şekilde bireysel bilgilerin açığa çıkarılması ile söz konusu kişilerin itibarını zedeleyebilecek, maddi hasara uğratabilecek veya yasal yaptırımlara maruz bırakabilecek TC kimlik numarası ile kimliği teşkil eden her türlü bilgiler (ad, soyad, anne adı, baba adı, nüfus seri no, cilt no, vb.), tahsis numarası, emekli sicil numarası, yurtdışı sicil numarası, işyeri sicil numarası, vergi sicil numarası, firmaların unvanları vb. bilgiler, sigortalı ve hak sahiplerinin Genel Sağlık Sigortalısı ve Sosyal Sigortalılık bilgileri (tescil kaydı tespiti(4a-4b-4c), hizmet dökümü vb.) ile bunlara yapılan tüm ödemelere dair bilgiler, rekabet hukuku ilkelerine aykırılık teşkil eden firma bilgileri içeren veriler gizli veri olarak kabul ediliyor.

Bilgiler Elektronik Ortamdan Gönderilebilecek

SGK ile sözleşme veya protokol yapan kurum ve kuruluşlara veriler e-posta, posta, web servis, VPN, XML yöntemleriyle iletilebilecek.