Asdep | Konular | Kitaplar

YÖK Gidiyor, Yerine TYK Geliyor

YÖK Gidiyor, Yerine TYK Geliyor


Yıllardır Türkiye gündeminde olan ve bir türlü gerçekleşmeyen bir beklenti sonunda hayata geçiriliyor.Türkiye'nin en çok tartışılan kurumlarından biri olan YÖK nihayet kaldırılıyor.

Yıllardır hakkında eylemler yapılan ve eleştirilerin merkezi olmaktan kurtulamayan YÖK, yeni kanunla artık olmayacak.

YÖK kanunu hazırlanıyor. Taslak, internet YÖK'ün adresinden kamuoyu ile paylaşılıyor.

YÖK Başkanı Çetinsaya yaptığı basın toplantısında, “Bugün itibariyle yeni yasa yok.gov.tr adresi üzerinden bütün kamuoyu ile paylaşılacak.

Yasa önerisi nihai metin olmayıp bütün paydaşların eleştiri, değerlendirme ve tekliflerine açıktır, YÖK Genel Kurulu kamuoyundan gelen tekliflerin ardından son görüşmeyi değerlendirmeyi yapacak ve yasa önerisini yeniden şekillendirecektir.

Yasa önerisini Aralık ayı içerisinde ilgili makamlara teslim etmektir. YÖK; Türkiye Yükseköğretim Kurul adıyla bir planlama ve koordinasyon, denetleme kurumuna dönüşmektedir.

Taslak, internet adresinden kamuoyu ile paylaşılıyor

Tek tipliğe son verip çeşitlilik ilkesine farklılaşmalara imkân tanıyan sürece geçmektir, yeni bir yönetim modeline geçmektir, üniversitelerimizde ana bilim dalı başkanından dekanlara senato ve yönetim kurulu üyeliklerine kadar her kademede seçimi öngörüyoruz.

Rektörün yetkileri büyük ölçüde üniversite senatosuna devrediliyor. Bölüm kurullarında başlayacak her aşamada öğrenci temsili önem kazanıyor ve genel olarak idari özerklik ve yetki devri ilkesini benimsedik, büyük ölçüde bugün YÖK'ün önemli yetkileri üniversite senatolarına bırakılmaktadır, ama bunun karşılığında da kalite güvencesi sistem içinde denetim söz konusu olacaktır." dedi

"TYK MEVZUATI, tyk taslağı gündemde"