Asdep | Konular | Kitaplar

Fizik Tedavi Yöntemleri ve Uygulamaları

Fizik Tedavi Yöntemleri ve Uygulamaları

Fizik Tedavi ihtiyacı olan hastalara uygulanan farklı farklı yöntemleri kısaca anlatacağız.


Sıcak Tedavisi

Yüzeyel ısıtıcılar olarak hotpackler, ısıtıcı yastıklar ve parafin uygulanabilir. Hotpack silikat jel ile dolu kumaş torbadır.

Silikat jeli su çekerek 6O-70°C ye kadar ısıtıldıktan sonra bir havluya sarılarak 20-30 dakika ısısını kaybetmeden uygulanabilir.

Uygulama alanına göre 1-4 cmlik doku derinliğinde 1,1-3.3°C’lık ısı artışı sağlayabilirler.

Sıcak tedavisi:

Kan akımını arttırır
Sinir iletim hızını arttırır
Tendon ve kollajenin uzama kabiliyetini arttırır
Eklem sertliğini azaltır
Genel relaksasyon sağlar
Ağrıyı azaltır


Hidroterapi

Bir motorla sağlanan su hareketi ile hidrostatik basınç, suyun viskozitesi ve kaldırma kuvvetinden faydalanılırken aynı zamanda sıcak suyun ısıtıcı etkisi ile egzersiz için uygun hidroterapi ortamı oluşturulur. Whirpool banyoları ödem tedavisi ve egzersiz için kullanılmaktadır.

Soğuk tedavisi

Soğuk tedavisinde coldpack uygulanır. Soğuk tedavisi: ödemi azaltır, ağrıyı azaltır ve kas tonusunu azaltır ve kas spazmını çözer.


Ultrason

Cilt ve cilt altı yağ dokusundan çok, derin dokularda (kas,tendon, ligaman ve kemikte) ısınmaya yol açan bir yöntemdir. Ultrason yüksek frekanslı ses dalgasıdır.

Doku tarafından emilen ses dalgası ısı enerjisine dönüşür ve kas- kemik gibi derin dokuları ısıtmada kullanılır.

Ultrasonun dokulardaki sıvının hareketini sağlayan mikromasaj etkisi de vardır. Ödemli dokularda bu etkiden yararlanılır. Yara iyileşmesini hızlandırır.


Laser

Fizik tedavide düşük yoğunluklu- ısıtıcı etkisi olmayan laser kullanılır. Dolaşımı arttırır, biyolojik aktiviteyi arttırır, hücreler arası ilişkiyi düzenler, kollajen sentezini arttırır ve doku iyileşmesini hızlandırır .

FTR düşük yoğunluklu laserin temel olarak 2 kullanım amacı vardır: İlki , stimülasyon tedavisidir ve Akupunktur benzeri etki gösterir. İkincisi ise, bölgesel ağrılı sendromlarda bölgesel ışınlama. Özellikle tenisçi dirseği, topuk dikeninde kullanılır.


Aralıklı Pnömatik Kompresyon Tedavisi

Aralıklı basınç uygulayarak toplar damarlar ve lenf damarlarındaki sıvının kol veya bacaktan kalbe doğru pompalanmasını sağlar. Kan dolaşımını düzenlemeye yardım eder. Ödem ve lenfödem tedavisinde uygulanır.Elektrik Stimülasyonu

TENS deri üzerine yerleştirilen yüzeyel elektrotlar aracılığıla uygulanan ağrı kesici elektrik akımıdır. Elektrik akımlarıyla ağrının omurilik seviyesinde iletimini baskılar.

FTR alanında elektrik akımlarının kullanım amaçları:

Ağrıyı azaltmak
Sağlıklı kasın güçlendirilmesi
Zayıf kasın güçlendirilmesi
Kas spazmının çözülmesi

Ödem tedavisi

Devamlı Pasif Hareket Cihazı ( Continuous Passive Motion;CPM)
CPM cihazı sıklıkla diz cerrahisi sonrasında ortopedik rehabilitasyon prpgramında eklem kıkırdağının beslenmesini arttırmak, eklem hareketini sağlamak ve efüzyonu önlemek için kullanılır.Traksiyon

Traksiyon çekme kuvvetiyle yumuşak dokuları germeye ve eklem yüzeyleri ve kemik yapıları birbirinden ayırmaya yarayan bir tekniktir. Manuel, mekanik , motorize veya hidrolik olabilir.Traksiyonun omurgadaki etkileri :

Omurlar arasındaki aralığın genişletilmesi

Omurga çevresindeki kasların gerilmesi ve kas spazmının çözülmesi
Omurgadaki arka eklem aralıklarında genişleme
Disk basıncını azaltır
Traksiyon disk hernisi ( fıtık ) tedavisinde kullanılır. Ciddi kemik erimesi, kireçlenmeye bağlı çok seviyeli bel fıtığı, omurgada stabilite kaybı, omurgada kırık, ciddi omurilik basısı, enfeksiyon ve tümör varlığında uygulanmaz.

Masaj

Vücudu desteklemek, düzeltmek, hareketini engellemek ve fonksiyonel hareket sağlamak amacıyla kullanılan cihazlara ortez denir.
Ortez ekibini FTR uzmanı, ortez- protez teknisyeni, fizyoterapist ve hasta oluşturur.

FTR alanında boyun- bel korseleri, el bilek atelleri ve yürüme ortezleri sıklıkla reçete edilen ortezlerdir.

Yürüme ortezilerinin amacı hastanın ayağa kaldırılması ve normale en yalın şekilde yürümesinin sağlanmasıdır.

Ortez Uygulamaları

Vücudu desteklemek, düzeltmek, hareketini engellemek ve fonksiyonel hareket sağlamak amacıyla kullanılan cihazlara ortez denir. Ortez ekibini FTR uzmanı, ortez- protez teknisyeni, fizyoterapist ve hasta oluşturur.

FTR alanında boyun- bel korseleri, el bilek atelleri ve yürüme ortezleri sıklıkla reçete edilen ortezlerdir.

Yürüme ortezilerinin amacı hastanın ayağa kaldırılması ve normale en yalın şekilde yürümesinin sağlanmasıdır.


Biofeedback

Biyofeedback vücudun fizyolojik fonksiyonlarını öğrenerek kontrol etmektir.

Elektronik cihazlarla işitsel ve görsel sinyaller göndererek kişiye fiziksel fonksiyonlarla ilgili bilgi veren ve kişinin bu bilgileri kullanarak fonksiyonlarının farkında olmasını ve değiştirebilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Biyofeedback egzersiz tedavisine yardımcı bir uygulamadır. Rehabilitasyon programının bir parçası olarak kullanılan denge biyofeedback cihazıyla hastalar denge ve duruşu düzeltmeye ve iyileştirmeye yönelik çalıştırılırlar.