Asdep | Konular | Kitaplar

Sağlık Bakanlığı'ndan Şehir Hastaneleri Projesi

Sağlık Bakanlığı'ndan Şehir Hastaneleri Projesi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de sistemde büyük bir farklılaşmaya yol açacak olan bir projeyi uygulamak üzere gündemine aldı.

49 Yıllığına kiralık olarak özel sektöre yaptıracağı "şehir hastaneleri"

Tesislerin özel sektör tarafından yapılmasını öngören yasa tasarısı, TBMM gündeminde değerlendirildi.

Sağlık projelerini hızlandıracak, şehir hastanelerinin kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak tasarı Meclis'in gündeminde. Tasarının yasalaşmasıyla sağlık tesisleri kamu-özel işbirliğiyle "yap-kirala-devret" modeliyle özel sektör tarafından yapılacak veya yenilebilecek.

"Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı" Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

Tasarı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin özel sektör eliyle yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tasarıyla ilgili olarak, "Özel sektöre hastane yaptırıyoruz, donanımını koyduruyoruz" dedi.

Kamu Özel Sektörü Modeli

Tasarıyla getirilecek "Kamu Özel Sektörü Modeli"nde yatırım ve hizmetlerin maliyet, risk ve kazanımları kamu ve özel sektör arasında paylaşılacak.

Bu Modelle Riski Özel Sektör Yüklenecek

Ancak, projede, zaman aşımı, maliyet aşımı, bakım onarım gibi yaklaşık 30'u aşkın risk özel sektörün sorumluluğunda olacak.

Bakan Akdağ, bu konuda şunları söyledi:

"Bütün riskleri özel sektörün yüklenmesini sağlıyoruz. Tamiratını, tadilatını, bir takım hizmetleri özel sektöre yaptırıyoruz, karşılığında ihale sonucuna göre belirlenmiş olan yıllık kira ve hizmet ödemeleri yapıyoruz.

Şirket eksik bir iş yapmışsa kirasından düşüyoruz. Bu modelde işin peşinden koşan idare yerine özel sektör oluyor.

Eksiklik olursa kiradan düşülüyor, cezaları var. Özel sektör işi en kısa zamanda bitirmek, kiralarını alabilmek için işini aksatmamak zorunda."

Personeli Kamu İstihdam Edecek

Söz konusu modelde devletin hizmet sağlayıcılar üzerindeki otoritesi devam ederken, doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli mevcut durumda olduğu gibi kamu tarafından istihdam edilecek.

Akdağ, "Bu modelle 40-50 bin yatağı yapmayı istiyoruz" diye konuştu.

49 Yıllığına Kiralanacak

Bu model çerçevesinde yapılan tesisler 49 yıllığına yüklenici özel sektöre kiralanacak, bu sürenin sonunda çalışır vaziyette Sağlık Bakanlığına devredilecek